Jak powinno się leczyć alkoholizm?

Uzależnienie jest chorobą ciała, umysłu i ducha. Ten prosty przekaz wskazuje jednocześnie drogę do zdrowienia. W równej mierze należy leczyć ciało, a więc konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu, które ujawniają się w dysfunkcji poszczególnych układów (pokarmowego, krążenia, nerwowego i innych) oraz psychikę, w taki sposób, aby nie tylko przywrócić człowiekowi zdolność do kierowania swoim życiem, ale też poprawić jego jakość.

Leczenie uzależnienia jest, więc równocześnie przywróceniem możliwości rozwoju, który poprzez proces chorobowy został zahamowany lub częściowo zablokowany.

Decyzja o leczeniu jest sprawą osobistą. Zarówno ustalenie celów terapii, jak i wybór oddziaływań terapeutycznych, wymaga współpracy i współdziałania pacjenta i profesjonalisty tak, aby leczenie było dostosowane do pacjenta i przez niego zaakceptowane.

Ze względu na złożoność choroby alkoholowej i częste współwystępowanie innych zaburzeń leczenie musi być kombinowane (psychoterapia z farmakoterapią), między innymi dlatego niezbędna w leczeniu pacjenta jest współpraca psychologa (terapeuty) z lekarzem psychiatrą.

Co to jest detoksykacja?
Trzeba tu odróżnić leczenie uzależnienia od alkoholu od leczenia zespołu objawów abstynencyjnych, czyli tzw. detoksykacji (detoks, odtrucie alkoholowe). Leczenie to może być konieczne u osób przerywających ciąg picia. Jego celem jest usunięcie toksyn, wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych, jak również ograniczenie objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego, który może pojawić się od kilku do kilkunastu godzin po zaprzestaniu lub ograniczeniu picia. W niektórych przypadkach może być wymagane leczenie ambulatoryjne lub nawet hospitalizacja oraz podanie odpowiednich leków i płynów. Dodatkowym celem, który warto postawić w czasie detoksykacji, jest również motywacja do leczenia odwykowego.

Leczenie odwykowe.
Pacjent po odtruciu organizmu (nawet w warunkach szpitalnych) wymaga dalszych oddziaływań leczniczych. Oddziaływania terapeutyczno-lecznicze stosowane wobec osób uzależnionych od alkoholu to:

  • Psychoterapia – oznacza udział w konkretnym profesjonalnym programie terapii uzależnienia, który można odbyć się w warunkach stacjonarnych (pobyt w ośrodku) lub ambulatoryjnych.
  • Farmakoterapia – znajduje zastosowanie w leczeniu powikłań nadużywania alkoholu i uzależnienia, redukcji „pragnienia picia”, ograniczania ryzyka nawrotów, ograniczania spożycia alkoholu. Należy podkreślić, że farmakoterapia wspomaga oddziaływania psychoterapeutyczne.
  • Oddziaływania psychospołeczne – oznacza korzystanie ze wsparcia grup samopomocowych np. wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Cele leczenia stawiane przed pacjentem uzależnionym od alkoholu.
Każdy wybiera swój sposób dochodzenia do zdrowia. Zawsze warto skonsultować go z profesjonalistą: lekarzem psychiatrą, psychologiem (terapeutą) w poradni terapii uzależnienia od alkoholu lub poradni leczenia uzależnień. Istotne jest również, że wymienione oddziaływania terapeutyczne można ze sobą łączyć – psychoterapię z farmakoterapią, farmakoterapię z oddziaływaniami psychospołecznymi itd. Ważne też, żeby wybrana metoda, jak i cele leczenia były uzgodnione i zaakceptowane przez pacjenta oraz dostosowane do jego możliwości.

Uważa się, że najbardziej pożądanym celem leczenia alkoholizmu jest całkowite zaprzestać picia alkoholu, tzw. abstynencja. W takiej sytuacji, celem dla terapii będzie dostarczenie pacjentowi niezbędnych umiejętności do utrzymywania abstynencji i satysfakcjonującego życia bez alkoholu. Zaś zastosowanie odpowiednich leków może dodatkowo ułatwić np.: przezwyciężenie głodu alkoholu, wsparcie w utrzymywaniu abstynencji, czy zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby.

Czasami, jednak abstynencja jest dla pacjenta – szczególnie na początku procesu leczenia – celem zbyt trudnym. Wówczas leczenie będzie zmierzało w kierunku redukcji szkód wynikających z picia alkoholu np. poprzez wydłużanie okresów abstynencji lub uczenie powstrzymywania się od picia w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Wsparcie lekami może wspomóc ten proces poprzez np.: wpływ na zmniejszanie ilości wypijanego alkoholu, zmniejszanie liczby dni pijaństwa, zmniejszanie przyjemności wynikającej ze spożycia alkoholu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *