Czemu się uzależniamy / czemu się nie uzależniamy od alkoholu

Krótkie wyjaśnienie niektórych terminów.

Substancja psychoaktywna – często używany skrót SPA – to związek chemiczny lub mieszanina związków, bezpośrednio i w krótkim czasie zmieniająca nastrój, napęd, świadomość, doznania, kontakt z rzeczywistością, odbiór wrażeń sensorycznych, czyli zmysłowych, funkcjonowanie poznawcze (myślenie, kojarzenie, …

„Pływamy na wiele sposobów, ale toniemy w jeden”, czyli style picia alkoholu historiami pacjentów pisane.

W niniejszym artykule znajdziecie Państwo charakterystykę kilku możliwych schematów picia alkoholu.

Bazując na teorii znanego lekarza psychiatry, Antoniego Kępińskiego, postaraliśmy się za pomocą historii osób, które zmierzyły się z problemem uzależnienia od alkoholu,  zaprezentować Państwu możliwe schematy picia. Oczywiście, nie …