Wpływ alkoholu na zdrowie i organizm człowieka

Alkohol może uszkadzać w zasadzie każdą tkankę i narząd. Jego picie prowadzi do różnych konsekwencji zdrowotnych i ma niezmiernie duży wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. Powinniśmy mieć świadomość na co narażamy się nadużywając alkoholu, tak, żeby mieć motywację do ograniczania jego stosowania lub szukania pomocy w sytuacji, gdy mamy już problemy wynikające z jego nadużywania.

Uszkodzenie wątroby spowodowane alkoholem

Wątroba jest głównym miejscem metabolizmu alkoholu. Otrzymuje krew wprost z jelit, obciążają ją więc efekty wysokiego stężenia alkoholu. Jej uszkodzenie może być jednym z najpoważniejszych skutków nadmiernego picia. Nadużywanie alkoholu jest główną przyczyną śmierci spowodowanej chorobami wątroby i prowadzi do dwóch poważnych odmian uszkodzenia tego narządu: zapalenia wątroby lub jej postępującego włóknienia i bliznowacenia, zwanego marskością. Przy czym oba wspomniane procesy mogą występować u tej samej osoby.

Kilka czynników wpływa na rozwój alkoholowego uszkodzenia wątroby. Bardzo istotny wpływ ma długotrwałe picie alkoholu i skumulowana ilość jego spożycia. Włóknienie tego narządu prowadzi stopniowo do nieodwracalnej marskości. Obiektywnie, do poważnego uszkodzenia wątroby dochodzi u niewielkiego odsetka alkoholików, co ma związek z dziedzicznymi czynnikami predysponującymi. Na ciężkie uszkodzenie wątroby wydają się być zdecydowanie bardziej podatne kobiety. Marskość rozwija się u nich po mniejszej skumulowanej dawce.

Alkoholowe uszkodzenie wątroby jest bardzo zależne od stanu odżywienia, aczkolwiek może się także zdarzyć u ludzi prawidłowo odżywionych, przyjmujących odpowiednie ilości białka, kalorii i witamin. U chorujących na wirusowe zapalenie wątroby,  obserwuje się nasilenie toksycznego wpływu alkoholu na wątrobę. Podobnie u alkoholików będących palaczami tytoniu – ryzyko zmian chorobowych wątroby tzw. przebudowy marskiej jest również wyższe.

Wpływ alkoholu na przełyk, żołądek i jelita

Alkohol jest uważany za przyczynę przewlekłego zapalenia przełyku, mogącego prowadzić czasem do rozwoju raka. Powoduje również zapalenie błony śluzowej żołądka i stwarza warunki do namnażania się na jej powierzchni chorobotwórczej  bakterii zwanej  Helicobacter pylori. Są badania wskazujące na to, że alkohol stanowi czynnik ryzyka w raku jelita grubego, gdyż wywołuje u ludzi powstawanie polipów w obrębie okrężnicy i odbytnicy.

Uszkodzenie trzustki spowodowane alkoholem

Kolejnym schorzeniem, do którego może prowadzić nadużywanie alkoholu jest przewlekłe zapalenie trzustki, a także jej zmiany zanikowe i włóknienie. Zjawiskom tym towarzyszy niejednokrotnie bardzo intensywny ból. Kluczową rolę w uszkodzeniu trzustki przez alkohol odgrywa uaktywnienie się w jej tkance enzymów trawiennych. W niektórych okolicznościach następstwem takiego zjawiska może być ostre zapalenie trzustki, będące ciężką chorobą o trudnym do przewidzenia przebiegu, niejednokrotnie prowadzącą do śmierci.

Wpływ alkoholu na układ sercowo-naczyniowy

Związek pomiędzy nadmiernym piciem, a złym funkcjonowaniem serca znany jest od ponad 100 lat. Alkohol może powodować uszkodzenie tego narządu i podwyższać ciśnienie tętnicze krwi. Jego intensywne spożywanie zwiększa ryzyko niewydolności serca i udaru mózgowego.

Przy długotrwałym i intensywnym piciu dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego zwanego kardiomiopatią alkoholową, które charakteryzuje się upośledzeniem kurczliwości mięśnia sercowego i powiększeniem serca. Skutkuje to upośledzeniem funkcji serca jako pompy, czyli zastoinową niewydolnością krążenia. W końcowej fazie niewydolność ta osiąga taki stopień, że serce nie może już podtrzymać życia człowieka.

Zarówno ostre jak i przewlekłe picie może spowodować arytmię, czyli nierówną pracę serca. Toksyczny wpływ na serce wywierają także produkty przemiany alkoholu w organizmie, takie jak aldehyd octowy, czy powstające w przebiegu metabolizmu alkoholu wolne rodniki.
Niejednokrotnie można się spotkać z opinią, że  picie alkoholu ma ochronny wpływ na umieralność z powodu choroby wieńcowej. W istocie wpływ ten ogranicza się tylko do osób pijących zdecydowanie niewiele lub umiarkowanie.
Regularne picie większych ilości alkoholu jest niezależnym od innych czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego oraz zwiększa ryzyko występowania chorób mózgu spowodowanych uszkodzeniem naczyń krwionośnych. Zmniejszony dopływ krwi do mózgu może powodować z kolei występowanie udarów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *